Huys te Warmont

Website van de "Stichting Huis te Warmond"

 

 t’huys te Warmont. 

Hier luijgt de ridderschap als Warmonts hoff ontsluyt

hier loeyt de koe te graes die melck en room doet storten

hier rydt de weelde staag triomphelijck in en uijt

die warmonts heerlijckheyt sijn blijheyt noijt wil korten.

Uit Transcripties van enkele (20) gedichten op buitenplaatsen. Met dank aan Piet Verkruijsse - UvA