Huys te Warmont

Website van de "Stichting Huis te Warmond"

Geschiedenis

 

De vroegste geschiedenis van het Huys te Warmont is in nevelen gehuld. Onderzoek heeft uitgewezen dat de fundamenten van het Huys uit de 12e of 13e eeuw stammen en recent onderzoek geeft reden te denken dat de linker voortoren qua oppervlak de omvang heeft van een middeleeuwse donjon. De heren van Warmond kregen in de 14e eeuw het grondgebied van Warmond ter leen en de familie Van der Woude bewoonde het Huys  van de 13e tot en met de 16e eeuw.

 

In de 16e eeuw vererfde het huis op de familie Van Duvenvoirde die zich later Van Wassenaar ging noemen en tot 1774 eigenaar van het huis was.

 

De beroemdste bewoner is zonder twijfel Johan Van Duvenvoirde, admiraal van Holland en bevelvoerder bij de geuzen. Hij bewoonde het Huys in de Spaanse tijd en kreeg na de verwoesting van het Huys door de Spanjaarden na afloop van het beleg van Leiden toestemming om met de stenen van eerder afgebroken Warmondse kloosters het Huys te herbouwen. Vermoedelijk is in deze tijd ook het luidklokje “Barbara” naar het Huys gekomen. De familie Van Duvenvoirde-Van Wassenaar verkochten het Huys in 1774 aan Baron van Leijden die het Huys verbouwde in de huidige 18e eeuwse stijl. Van Leijden was een van de burgemeesters van Haarlem en gebruikte het Huys als zomerverblijf.

 

Sinds 1780 is er geen structurele wijziging in het interieur of exterieur van het Huys aangebracht. Door vererving kwam het Huys aan het eind van de 19e eeuw in het bezit van de graven Van Limburg Stirum. Deze familie besloot het in 1900 ter verkoop aan te bieden en het werd vervolgens gekocht door de Leidse lakenfabrikant Krantz. De familie Krantz onderhield de buitenplaats voorbeeldig. In 1960 werd het Huys eigendom van Stichting Huis te Warmond die de inmiddels minimaal 700 jaar bestaande traditie van particuliere bewoning voortzet.

 

Het park rond Huys te Warmont was in de 17e eeuw kleiner dan tegenwoordig en ingericht volgens de Franse stijl. Boomgaarden, hakhout percelen en moestuinen zorgen mede voor de inkomsten van de heren van Warmond. Baron van Leijden en zijn nakomelingen veranderden het aanzicht van het park door uitbreiding tot aan de Herenweg en door de Engelse landschapstijl te introduceren. Rechte lanen werden doorbroken, een nieuwe slingerende toegangsweg werd aangelegd en spannende hoekjes en zichtlijnen werden gecreëerd.

 

De huidige eigenaar van het park, het Zuid-Hollands Landschap, is de laatste jaren bezig het park weer in die stijl terug te brengen.

 

De oudste bekende afbeelding, een houtsnede, van het Huys te Warmont dateert uit de eerste jaren van de 17e eeuw. Daarop is het kasteel te zien zoals dat bestond tot de verbouwing in Hollandse classicistische stijl rond 1780.

Verdere informatie:

Op de website van Professor Dr. Jan Just Witkam - Leiden,  staat in zijn publicatielijst een te raadplegen versie van het boekje: (PDF)

Het Huys te Warmont. Zijn geschiedenis en zijn bewoners.  (J.J. Witkam / H.J. Smeets)

Door leden van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis, afdeling Leiden I "Brinio".

Leiden 1963.

http://janjustwitkam.nl/publications/index.html

 

 

 

 

 

Heerlijkheid Warmond

 

Circa 500 jaar was het "Huys te Warmont" de zetel van de Heren en Vrouwen van Warmond. Deze bestuurden de Heerlijkheid Warmond op basis van een aantal rechten, zoals het recht om Schout en Schepenen aan te stellen en om hoge en lage rechtspraak uit te oefenen. Daarmee was Warmond een hoge of vrije Heerlijkheid waar de Heer o.a. het recht had om mensen ter dood te veroordelen.

 

 

Chaerte van de Vrye Heerlickheydt Warmondt

 In het huis hangt nog de beroemde pre-kadestrale kaart van de Heerlijkheid uit 1669. gemaakt door de landmeter Jan Jansz Dou. Ieder perceel heeft een eigen nummer en in een bijbehorende "legger" staan de namen van de eigenaar, Wanneer een stuk land of een huis werd verkocht werd het nummer op deze kaart vermeld. Dat geschidde tot de invoering van het landelijke kadaster in de jaren dertig van de 19e eeuw.

 

Ambachtskist

 

De Stichting het Huis te Warmond beschikt nog over de oorspronkelijke ambachtskist waarin de documenten met betrekking tot de Heerlijkheid Warmont werden bewaard.  (deze archiefstukken liggen nu in het regionaal archief van Leiden)

 

 

 

 

 

 

 

Zie ook het indrukwekkende slotmechanisme onder deksel van deze zeer bijzondere ambachtskist uit de 17e eeuw!

Heren en Vrouwen van Warmond - bewoners Huys te Warmont

   

Beroemdste bewoner van het huys is Johan II van Duvenvoirde, geb. 1547, st.'s Gravenhage 1610.  Ridder, Heer van Warmond, 't Woud en Alkemade, Houtvester, Admiraal van de Haarlemse en Leidse meren, daarna luitenant-admiraal van Holland, Gezant naar Denemarken en Engeland en lid van de Raad van State. Zijn wapenschild was gevierendeeld: 1 en 4 in goud drie wassenaars van zwart (Duvenvoirde); 2 en 3 in blauw een dwarsbalk van goud, vergezeld van drie wassenaars van zilver (Van den Woude); een hartschild van blauw, beladen met een kruis van zilver (Warmond).

Heren en Vrouwen van de vrije Heerlijkheid Warmond

voor 1300 - Jacob van der Woude - tr Sophie van Egmont (geb: < 1300 / 1309 )

1303 - 1344 - Jacob van der Woude, Ridder tr. Lijsbeth van Zuylen van Anholt (st: 1344 / 1365)

1344 - 1395 - Jacob van der Woude, ridder tr. 2e vrouw: Florentia Bugge (st: 1395 / 1409)

1395 - 1417 - Jan van der Woude, tr. Agnes van Cruningen (st: 1417 / 1400)

1418 - 1431 - Jacob van der Woude, tr Reinoute van Brakel (st: 1431 /?)

1431 - 1503 - Jocob van der Woude, tr.Johanna van Poelgeest (st: 1503 / 1499)

1444:  beleend

1503 - 1518 - Reinoutje van den Woude tr. 1477 Jan van Rossum (st: 1518 / 1501)

1519 - 1525 - Jacoba van den Woude - tr 1476 Gijsbert van Raephorst ( st: 1525 / 1503)

1526 - 1558 - Maria van Mathenesse - tr 1504 Jan van Duivenvoorde ( geb: 1480 - st: 1558 / geb: 1467 - st: 1523)

1558 - 1559 - Jacob van Duvenvoorde - tr 1542 Henrica van Egmont (geb: 1509 - st 1577 / geb: 1525 - st: 1606)

1559 - 1610 - Johan II van Duvenvoorde - tr Odilia van Valckenaer (geb: 1547 - st 1610 / ? - st 1620)

1611 - 1658 - Jacob van Wassenaer - tr 1619 Jacoba van Malthenesse / 1638  Maria Leonora van Eyckel / ? Charlotte van Malsen.

1659 - 1687 - Johan van Wassenaar - tr Isabella Maria van Haestrecht / Maria Isabella van Liere van Immerzeel / Anna Cath. van Renesse

1688 - 1722 - Anna Hendrina van Wassenaer - tr 1703 Ferdinand Graaf van Berlo (geb: 1679 - st 1722 / ? - st 1715)

1722-1726 - Thomas Walraven van Wassenaer - tr 1702 Margriet Alexandrina van Lijnden (geb: 1678 - st 1726 / ? - st 1763)

1731 - 1764 - Willem Elbert van Wassenaer (geb: 1718 - st 1764)

1764 - 1774 - Jacob Albert van Wassenaer tr 1741 Maria Alexandrine Jacqeline de Cannart d'Hamale  (geb: 1709 - st 1774 /? - 1783)

1774 door verkoop aan:

1774 - 1790 - Cornelis Pieter Baron van Leyden tr Hermina Jacoba de Thoms ( geb: 1738 / st 1790)

1790 - 1814 - Hermina Jacoba de Thoms (geb: 1744 - st 1814)

1814 - 1821 - Frederik August van Leyden - tr 1806 Augusta Leopolde Catherina van Pallandt (geb: 1768 - st 1821 / 1778 - 1844)

1821 - 1844 - Augusta Leopolde Catherina van Pallandt (geb: 1778 - st 1844)

1844 - 1849 - Adolphine Wilhelmina Anna van der Wijck tr 1840 Leopold Graaf van Limburg Stirum  (geb: 1819 - st 1849 /? - 1900)

1849 - 1884 - Wighold Albert Willem Graaf van Limburg Stirum (geb: 1845 - st 1884)

1884 - 1900 - Frederika Augusta Gravin van Limburg Stirum - tr Jonkheer Willem Lodewijk van Schuylenburg van Wisch (1842-1903/?-1902)

1901 - 1960 - Fam Krantz en kinderen

1961 - nu - Particuliere bewoners van Stichting Huis te Warmond (*)

(bron: Het Huis te Warmont - Zijn geschiedenis en zijn bewoners - E.J. Brill - Leiden 1963)

__________________________________________________________________________________________________________________

 (*) Oprichters van de Stichting Huis te Warmond en eerste bewoners waren Dhrn Sevenster, Van Panhuys, Coninck Westenberg en Kortenbout v/d Sluijs