Huys te Warmont

Website van de "Stichting Huis te Warmond"

Park

Het park van het landgoed Huys te Warmont, ca 20 ha, is eigendom van de Stichting het Zuid-Hollands Landschap.

Geschiedenis 

Over de vroegste aanleg is helaas weinig bekend. Wel dat aan het einde van de 17e eeuw er rond het Huys vele bomen zijn gepland en er moestuinen en vele boomgaarden met verschillende soorten vruchtbomen zijn aangelegd. Op een kaart van Jan Dou uit 1669 is te zien hoe deze er in de 17e eeuw heeft uitgezien; grote moestuinen ten oosten van het huis met aan de rand houthakbos. Ten westen van het huis bevonden zich de verschillende boomgaarden.

  

Detail "Chaerte van de Vrye Heerlickheydt Warmondt"

 

Rechts: "Opmetinge en Grontereijckinge vant huys ofte slot tot Warmont van Jan Pietersz Dou"

                                                                                                                                    Anno 1669

Tot midden 18e eeuw is deze situatie zeer waarschijnlijk ongewijzigd gebleven. Pas tijdens de bewoning van Cornelis Pieter van Leyden wordt aangevangen met het aanleggen van een landschapspark wat toen in de mode raakte. Dit moet na 1780 hebben plaatsgevonden. Het parkbos bestond voornamelijk uit houthakbossen met paden en aan de randen rechte wandellanen waarlangs bomen werden gepland. Hiervan zijn ten westen en ten noorden van het park nog overblijfselen te zien. Ook werden er verschillende waterpartijen en weidjes aangelegd. Begin 19e eeuw vindt er een uitbreiding plaats van het parkbos rond het huis.

Zijn zoon Frederik August van Leyden heeft aan het einde van de 19e eeuw het initiatief genomen om meer uitheemse boomsoorten en heesters te planten en gaf het park een meer Engels aanzien met open doorkijkjes, zichtlijnen en slingerlanen.

De Oranjerie, volgens Zwitsers model, is waarschijnlijk rond 1840 gebouwd.

De laatste particuliere eigenaar van het landschap; de familie Krantz heeft het park vanaf 1901 altijd voorbeeldig onderhouden. (in de volksmond wordt het park nog steeds "het Bos van Krantz" genoemd) 

Het park is in 1960 verkocht aan de Stichting het Zuid-Hollands Landschap en openbaar toegankelijk voor bezoekers. Momenteel brengt deze stichting met behulp van vele vrijwilligers het inmiddels dichtbegroeide parkbos weer terug naar deze Engelse open landschapsstijl die zo kenmerkend was voor de periode waarin het Huys haar huidige aanzien kreeg.

 

(samenvatting uit "De Leidse Lustwarande" - Henk Ryken  (ISBN90 5997 018 7) 

Bijzonder is ook dat een grote vleermuizenkolonie zich heeft genesteld in de vele bomen van het park en dat hier wetenschappelijk onderzoek naar wordt gedaan. Ook hebben vele tientallen reigers hier al jaren hun thuis gevonden en onlangs zijn er enkele zeldzame "krombek"-eenden paartjes in de slotgracht rond het huis uitgezet. Deze bijzondere eendensoort is vermoedelijk enkele eeuwen geleden door zeevaarders vanuit het verre oosten naar Europa gebracht. Op 17e eeuwse schilderijen staan krombekeenden vaak afgebeeld, soms met een kuif. Ze werden aanvankelijk als productiedier gehouden met jaarlijks ongeveer 175 eieren. Eind 19e eeuw noemde men ze ook wel Poolsche eenden. Na 1900 kwamen ze alleen nog in Nederland en België voor.

2e Wereldoorlog: Duitse V1-raketten.

Gedurende de tweede wereldoorlog  heeft de Duitse Wehrmacht het Huys een tijd lang in bezit genomen. Rond februari/maart 1945 is er in het bos een V1-raketinstallatie platvorm gebouwd om Engeland mee te beschieten. In het park zijn hiervan de betonnen funderingen nog duidelijk te zien. Gelukkig is het nooit zover gekomen en was de oorlog al voorbij voordat hiervan gebruik gemaakt kon worden.

 (uit  Nieuwsblad Warmond)